Biến căng, cô giáo trẻ lên giường ngoại tình bị lộ