Chơi trò chơi cosplay tại Nhật Bản rồi chịch nhau luôn