Cô giáo nút cu hiệu trưởng, anh hứa tháng sau thăng chức