Cùng giảng viên chịch nhau em học sinh U35 này cứng quá