Đang nói chuyện với chồng ở nhà mà Sếp đè ra chịch