Giao dịch xong rồi dẫn em gái gọi vào nhà nghỉ chịch tơi bời