Miku Ohashi được anh đồng nghiệp chịch lên đỉnh nhiều lần