Nỗi khổ của đoàn làm phim khi thấy diễn viên phá trinh nhau