Scandal em học sinh việt nam chơi trò chịch nhau với bác sĩ