Thấy cậu chủ đè cô chủ ra chịch, chú chó đen nhanh chóng nhảy vào can